ConsultPro | Hotel consultancy | Sales audit
hotel consultancy
Czech / Česky English / Anglicky
Consultpro s.r.o. logo

About Us

We provide consulting services for hospitality sector to improve the quality of accommodation and comprehensive services for existing and planned hotel projects. Our clients are entities of the hotel environment as hotel companies and individual owners of accommodation facilities and hotels, as well as developers and institutional investors into hotel properties.

We offer for existing properties comprehensive review of the sales activities (Sales Audit) or anonymous control services (Mystery Shopping).

Further we offer pre-investment preparation of hotel projects, management of pre-opening process, improvement of sales performance and operational processes.

Our studies do not contain a general theorem on tourism industry, but provide concrete steps to streamline operations and sales actions.

ConsultPro - all for Hospitality Business


Poskytujeme hotelové poradenství zaměřené na zvýšení kvality v ubytovacích zařízeních a komplexní služby pro stávající i plánované hotelové projekty. Našimi klienty jsou subjekty z hotelového prostředí jako hotelové řetězce, individuální ubytovací zařízení a vlastníci hotelů, dále pak developeři a institucionální investoři do hotelových nemovitostí.

Pro stávající provozy nabízíme zejména celkový audit obchodních aktivit (Sales Audit) nebo anonymní kontrolu poskytovaných služeb (Mystery Shopping). [en]

more »

Michal Vohralík - hospitality consultant

Michal působil jako poradce v oblasti cestovního ruchu v mezinárodní síti poradenských firem Horwath HTL - Hospitality Consulting s pokrytím trhů centrální a východní Evropy (CEE).

Svou hotelovou dráhu zahájil studijní hotelovou praxí v hotelu Inter.Continental Praha a následně úspěšně absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze v oborech podniková ekonomie a cestovní ruch.

more »
Ing. Michal Vohralík

E-mail: info@consultpro.cz
Tel.: +420 602 436 640
Skype: mike_is_here